Trian opettajat

Suvi Salmenkivi

Suvi Salmenkivi on Tanssikoulu Trian toiminnanjohtaja, tanssinopettaja, tanssija ja koreografi. Hän valmistunut tanssinopettajaksi Turun Ammattikorkeakoulusta vuonna 2021. Työkokemusta on kertynyt tanssinopetustyöstä vuodesta 2018 alkaen. Hänen tanssipolkunsa on alkanut seurakunnan keskeltä ylistystanssilla. Sitä hän on saanut jatkaa opiskellessaan nykytanssia, jazztanssia sekä balettia.

”Minulle tärkeää opettajana on jokaisen yksilöllinen huomioiminen ja oppilaiden kohtaaminen. Ohjaan lempeästi kannustaen sekä määrätietoisen tavoitteellisesti. Tunneillani on tilaa yrittää ja epäonnistua, sillä vain rohkeasti kokeilemalla pääsee eteenpäin. Haluan opettajana rohkaista ihmisiä kehittämään sitä ainutlaatuista tapaa liikkua, jonka Jumala on kullekin ihmiselle antanut.”

Liisa Laihia

Liisa Laihia on valmistunut tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta 2020, syventävänä aineenaan jazztanssi. Tanssijaksi hän on valmistunut Pohjois-Karjalan ammattiopistosta 2016. Tanssinopetuskokemusta Liisalle on karttunut noin 10 vuoden ajalta. Tällä hetkellä hän työskentelee tanssinopettajana Turun seudulla. Liisa on toiminut myös tanssijana Tampereella Tanssiteatteri MD:llä. Musiikin ja liikkeen vuorovaikutus sekä koreografioiminen ovat Liisan kiinnostuksen kohteita.

Opettajana Liisa on innostava ja kannustava. Hän luo iloisen ilmapiirin omalla energisyydellään. Tanssi on Liisalle paitsi ammatti myös voimauttava ja iloa tuottava asia elämässä. Tätä tanssin iloa hän haluaa olla jakamassa jokaiselle. Lisäksi Liisa haluaa tukea oppilaitaan kehittämään heidän tanssinlahjaansa.

Titta Hassila

Sydämeltään Titta Hassila on ensisijaisesti ylistystanssija Jumalan kutsusta. Hän on pohjakoulutukseltaan ja ammatiltaan kehollisesti orientoitunut psykologi. Tanssin alueella Titta on kouluttautunut suorittamalla Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan perusopinnot. Kiinnostus heprean kieleen, Israeliin ja kristinuskon juutalaisiin juuriin on vienyt Titan askelia paitsi Israeliin myös Åbo Akademin judaistiikan ja eksegetiikan laitokselle, jossa hän suorittaa teologian maisteriopintoja.

Titta toimii Kristanssin (Suomen Kristillisen tanssin yhdistys) osa-aikaisena työntekijänä. Hän ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa alusta asti.

Titta on ohjannut kohta kymmenen vuoden ajan erilaisia improvisaatiopainotteisia työpajoja ja kursseja ympäri Suomea (mm. ylistystanssi, kehorukous/rukoustanssi ja sekä erilaiset eri taiteenlajeja yhdistävät työpajat). Titan sydämellä ovat erityisesti ihmiset, joilla on kutsumus palvella tanssin alueella, ja hän tahtoo olla varustamassa sekä yksilöitä että tiimejä näiden erityisessä kutsumuksessa.

Titta itsekin on palvellut tanssilla eri seurakunnissa. Hän on ohjannut ja koonnut tanssitiimejä sekä paikallisesti että valtakunnallisissa tapahtumissa. Titta on myös Turun seudulla toimivan ”Elior Dance” -tanssiryhmän johtaja. Viime aikoina Jumala on vienyt Tittaa palvelemaan tanssilla myös Jerusalemissa osana paikallisia tanssitiimejä.

Opettajana Titta on innostava. Työpajoissaan ja kursseillaan hän tahtoo luoda ihmisille turvallisen tilan, jossa voi kohdata Jumalaa kehollisesti, kokonaisvaltaisesti.

Triassa Titta Hassila järjestää erilaisia kursseja ja työpajoja sekä mentorointia. Häntä voi myös pyytää omaan seurakuntaan tai tapahtumaan opettamaan tai palvelemaan ylistystanssilla.

Linnea Hassila

Linnea Hassila on valmistunut Riverialta tanssijaksi vuonna 2019. Tällä hetkellä hän opiskelee ensimmäistä vuottaan tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Tanssia Linnea on opettanut mm. Suomen kristillisen tanssin yhdistyksen kanssa yhteistyössä sekä Liedon seurakunnalla. Lisäksi Linnea on toiminut Kansanlähetysopiston Tanssitiimilinjan linjavastaavana kesinä 2019 ja 2020. Linnealla onkin halu tarjota ihmisille mahdollisuus tanssia seurakuntaympäristössä. Koreografiointi on Linnean erityinen kiinnostuksen kohde ja hänellä on kokemusta koreografioiden ohjaamisesta monenlaisiin tilaisuuksiin.

Linneaa kiinnostaa tanssissa erityisesti sen monipuolisuus. On hienoa, kuinka liike tekee hyvää keholle sekä mielelle ja on samalla ilmaisun väline. Opettajana Linnea on kannustava ja haluaa antaa tilaa myös ihmisten omille oivalluksille. Hän on kiinnostunut oppilaista yksilöinä ja kannustaa jokaista löytämään oman, ainutlaatuisen tapansa liikkua.

Triassa Linnea opettaa työpajoja. Hänet voi myös kutsua opettamaan tai tanssimaan omaan seurakuntaan tai tapahtumaan.