Trian opettajat

Liisa Laihia

Liisa Laihia on valmistunut tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta 2020, syventävänä aineenaan jazztanssi. Tanssijaksi hän on valmistunut Pohjois-Karjalan ammattiopistosta 2016. Liisalla on kokemusta eri tanssilajien opettamisesta erilaisille ryhmille. Tällä hetkellä hän työskentelee tanssinopettajana Turun seudulla ja toimii tanssijana Tampereella Tanssiteatteri MD:llä. Musiikin ja liikkeen vuorovaikutus sekä koreografioiminen ovat Liisan kiinnostuksen kohteita.

Opettajana Liisa on innostava ja kannustava. Hän luo iloisen ilmapiirin omalla energisyydellään. Tanssi on Liisalle paitsi ammatti myös voimauttava ja iloa tuottava asia elämässä. Tätä tanssin iloa hän haluaa olla jakamassa jokaiselle. Lisäksi Liisa haluaa tukea oppilaitaan kehittämään heidän tanssinlahjaansa.

Ilona Martikainen

Ilona Martikainen on tanssin moniammattilainen. Hän on valmistunut tanssijaksi Pohjois-Karjalan ammattiopistosta v. 2003 ja opettanut tanssia vuodesta 2001 mm. Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen liiton balettikoulussa Joensuussa, Kuopion Tanssistudiolla sekä Porin Tanssiopistolla pääaineinaan baletti, nykytanssi ja lastentanssi. Hän on koreografioinut ja ohjannut useita kokoillan balettiteoksia, muun muassa baletit Tuhkimo, Satakieli sekä Kerjäläinen jonka Jumala lähetti, viimeisimpänä Pähkinänsärkijä Porin Teatteriin v. 2018. Hän on tehnyt myös monenlaisia nykytanssi- ja improvisaatioteoksia niin teatteriin kuin kirkkoon ja ulkoilmaankin. Poikkitaiteellinen työskentely tanssin, kuvataiteen ja musiikin välillä sekä vuorovaikutuksellinen improvisaatio on aina innostanut häntä eri alueilla.

Ilonalla on ollut oma ylistystanssikoulu Tanssikellari Kuopiossa vuosina 2006-2011 sekä ylistystanssikoulu Lähde Porissa vuosina 2013-2015. Hän on pitänyt lukuisia ylistystanssiseminaareja ja työpajoja ympäri Suomea vuodesta 2013. Ilona toimii tanssijana ja tiiminjohtajana ylistyskonferensseissa ja tekee yhteistyötä eri seurakuntien ja Suomen kristillisen tanssin yhdistyksen Kristanssin kanssa. Ilonan näkynä on, että jokainen saisi kohdata Jumalan rakkauden ja uudistua hänen Pyhän Henkensä läsnäolossa.

Suvi Salmenkivi

Suvi Salmenkivi on opiskellut tanssinopettajaksi Turun Ammattikorkeakoulussa. Suvi on opettanut tanssia vuosina 2018-2020 yhteistyössä Suomen kristillisen tanssin yhdistyksen Kristanssin kanssa. Hänen tanssipolkunsa on alkanut seurakunnan keskeltä ylistystanssilla. Sitä hän on saanut jatkaa opiskellessaan nykytanssia, jazztanssia sekä balettia.

Tanssi on Suville tapa ylistää Jumalaa, tutustua Häneen paremmin ja kertoa Jeesuksesta, joka elää. Suvi näkee myös tanssinopettajana mahdollisuuden tukea oppilaiden uskoa ja kasvua Jumalan tuntemiseen.

Suville tärkeää on liikkeeseen heittäytyminen ja ilmaisu, oli laji mikä tahansa. Meidät on kustuttu vapauteen Kristuksessa, ja Suvi ajattelee, että tuo vapaus koskee sisäisen vapauden lisäksi myös fyysistä olemista. Hän haluaa opettajana rohkaista ihmisiä kehittämään sitä ainutlaatuista tapaa liikkua, jonka Jumala on kullekin ihmiselle antanut.

Titta Hassila

Sydämeltään Titta Hassila on ensisijaisesti ylistystanssija Jumalan kutsusta. Hän on pohjakoulutukseltaan ja ammatiltaan kehollisesti orientoitunut psykologi. Tanssin alueella Titta on kouluttautunut suorittamalla Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan perusopinnot. Kiinnostus heprean kieleen, Israeliin ja kristinuskon juutalaisiin juuriin on vienyt Titan askelia paitsi Israeliin myös Åbo Akademin judaistiikan ja eksegetiikan laitokselle, jossa hän suorittaa teologian maisteriopintoja.

Titta toimii Kristanssin (Suomen Kristillisen tanssin yhdistys) osa-aikaisena työntekijänä. Hän ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa alusta asti.

Titta on ohjannut kohta kymmenen vuoden ajan erilaisia improvisaatiopainotteisia työpajoja ja kursseja ympäri Suomea (mm. ylistystanssi, kehorukous/rukoustanssi ja sekä erilaiset eri taiteenlajeja yhdistävät työpajat). Titan sydämellä ovat erityisesti ihmiset, joilla on kutsumus palvella tanssin alueella, ja hän tahtoo olla varustamassa sekä yksilöitä että tiimejä näiden erityisessä kutsumuksessa.

Titta itsekin on palvellut tanssilla eri seurakunnissa. Hän on ohjannut ja koonnut tanssitiimejä sekä paikallisesti että valtakunnallisissa tapahtumissa. Titta on myös Turun seudulla toimivan ”Elior Dance” -tanssiryhmän johtaja. Viime aikoina Jumala on vienyt Tittaa palvelemaan tanssilla myös Jerusalemissa osana paikallisia tanssitiimejä.

Opettajana Titta on innostava. Työpajoissaan ja kursseillaan hän tahtoo luoda ihmisille turvallisen tilan, jossa voi kohdata Jumalaa kehollisesti, kokonaisvaltaisesti.

Triassa Titta Hassila järjestää erilaisia kursseja ja työpajoja sekä mentorointia. Häntä voi myös pyytää omaan seurakuntaan tai tapahtumaan opettamaan tai palvelemaan ylistystanssilla.

Linnea Hassila

Linnea Hassila on valmistunut Riverialta tanssijaksi vuonna 2019. Tällä hetkellä hän opiskelee ensimmäistä vuottaan tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Tanssia Linnea on opettanut mm. Suomen kristillisen tanssin yhdistyksen kanssa yhteistyössä sekä Liedon seurakunnalla. Lisäksi Linnea on toiminut Kansanlähetysopiston Tanssitiimilinjan linjavastaavana kesinä 2019 ja 2020. Linnealla onkin halu tarjota ihmisille mahdollisuus tanssia seurakuntaympäristössä. Koreografiointi on Linnean erityinen kiinnostuksen kohde ja hänellä on kokemusta koreografioiden ohjaamisesta monenlaisiin tilaisuuksiin.

Linneaa kiinnostaa tanssissa erityisesti sen monipuolisuus. On hienoa, kuinka liike tekee hyvää keholle sekä mielelle ja on samalla ilmaisun väline. Opettajana Linnea on kannustava ja haluaa antaa tilaa myös ihmisten omille oivalluksille. Hän on kiinnostunut oppilaista yksilöinä ja kannustaa jokaista löytämään oman, ainutlaatuisen tapansa liikkua.

Triassa Linnea opettaa työpajoja. Hänet voi myös kutsua opettamaan tai tanssimaan omaan seurakuntaan tai tapahtumaan.